Fotka z Národnej výstavy v Nitre
konanej dňa 14. 03. 2004

Fotka zo Špeciálnej výstavy v Kamennom mlyne
konanej dňa 03. 04. 2004

13 mesačný  - at the age of  13 months - 11. 10. 2003

9 mesačný  - at the age of  9 months - 24. 05.2003